boris perfecký
- olejomaľby/oil painting

titulná fotka

Práca s olejom je v Borisovej tvorbe ťažisková. Vytvoril vyše 170 olejomalieb a maliarskych škíc.  Jeho tvorba je poznačená neustálym hľadaním vlastného štýlu maľby, ktorým by najlepšie vedel vyjadriť svoje videnie a cítenie sveta. Oslovila ho najmä práca s portrétom, ktorá v jeho tvorbe dominuje. Nebál sa však ani iných tém, menej atraktívnych. Dokázal sa priam vyhrať s obyčajnými bedničkami, plechovými sudmi, či demižónmi. Nepotreboval šokovať, presadzovať sa hlučnosťou a túžbou po originalite za každú cenu. Pokojne a pokorne v tichosti zápasil s často najobyčajnejšími témami, lebo cítil, že v živote má všetko svoju hodnotu a neopakovateľnú krásu.

Zaregistrovaných olejomalieb je 176.

O/001 - Autoportét 1 - olej - drevotrieska - 32x45 cm - rok: cca 2000
O/002 - Houseboat - olej - drevotrieska - 33x59 cm - rok: cca 1998
O/003 - Chorý otec - olej - drevotrieska - 25x38 cm - rok: cca 1998
O/004 - Sestra - olej - drevotrieska - 32x34 cm - rok: cca 1998
O/005 - Autoportrét 2 - olej - drevotrieska - 50x97 cm - rok: cca 1999
O/006 - Autoportrét 3 - olej - preglejka - 28x40 cm - rok: cca 1999
O/007 - Zátišie s rohlíkom - olej - laťovka - 32x50 cm - rok: cca 1998
O/008 - Autoportrét 4 - olej - laťovka - 36x37 cm - rok: cca 1998
O/009 - Peter Poproč - olej - laťovka - 30x28 cm - rok: cca1998
O/010 - Babka Perfecká - olej - laťovka - 47x47 cm - rok: cca 1998
O/011 - Autoportét 5 - olej - laťovka - 32x45 cm - rok: cca 1997
O/012 - Edita - olej - laťovka - 50x50 cm - rok: 3.6.2000
O/013 - Autoportrét 6 - olej - drevotrieska - 50x118 cm - rok: cca 2002
O/014 - Dôchodca - olej - plátno - 80x100 cm - rok: cca 2002
O/015 - Portrét ženy - olej - plátno - 40x50 cm - rok: cca 2002
O/016 - Portrét - olej - plátno - 40x50 cm - rok: cca 2002
O/017 - Roland - olej - plátno - 45x35 cm - rok: cca 2002
O/18 - Potrét ženy 2 - olej - plátno - 40x50 cm - rok: cca 2002
O/19 - Martin Sedlák - olej - drevortrieska - 58x71cm - rok: cca 2001
O/20 - Pohorie - olej - drevo - 50x20cm - rok: ?
O/21 - Romana - olej - preglejka - 79x99cm - rok: ?
O/22 - Akt v ateliéry - olej - plátno - 90x100 cm - rok: 2002
O/23 - Akt 1 - olej - plátno - 90x100cm - rok: ?
O/24 - Andrea Čechová - olej - plátno - 35x50cm - rok: 2002
O/25 - Zátišie s lebkou - olej - plátno - 40x50cm - rok: ?
O/26 - Edita - olej - drevotrieska - 37x47cm - rok: ?
O/27 - Autoportrét 7 - olej - drevotrieska - 45x66cm - rok: ?
O/28 - Portrét 1 - olej - plátno - 40x50cm - rok: ?
O/29 - Peťo Kršák - olej - plátno - 39x50cm - rok: ?
O/30 - Portrét dievčaťa 1 - olej - plátno - 35x40cm - rok: ?
O/31 - Portrét dievčaťa 2 - olej - plátno - 40x50cm - rok: ?
O/32 - Portrét ženy 3 - olej - plátno - 39x50cm - rok: ?
O/33 - Portrét ženy 4 - olej - plátno - 40x50cm - rok: ?
O/34 - Sonička - olej - plátno - 50x50cm - rok: ?
O/35 - Portrét ženy 5 - olej - plátno - 35x50cm - rok: ?
O/36 - Petra Hertzfeldová - olej - plátno - 38x50cm - rok: 2004
O/37 - Portrét ženy 6 - olej - plátno - 40x50cm - rok: ?
O/38 - Portrét ženy 7 - olej - plátno - 30x40cm - rok: ?
O/39 - Kytica 1 - olej - kartón - 35x50cm - rok: 1989
O/40 - Sonička 1 - olej - preglejka - 29x40cm - rok: cca 1997
O/41 - Fúrik - olej - plátno - 100x141cm - rok: cca 2000
O/42 - Akt 2 - olej - plátno - 80x100cm - rok: 2004
O/43 - Čítajúca - olej - plátno - 35x45cm - rok: 2004
O/44 - Tekvice 1 - olej - plátno - 40x40cm - rok: 2003
O/45 - Autoportrét 8 - olej - drevotrieska - 33x45cm - rok: cca 1999
O/46 - Portrét dievčaťa 4 - olej - plátno - 35x40cm - rok: ?
O/47 - Portrét dievčaťa 5 - olej - drevotrieska - 38x25cm - rok: 2004
O/48 - Zuzana - olej - drevotrieska - 17x25cm - rok: 2004
O/49 - Autoportrét 9 - olej - preglejka - 36x50cm - rok: cca 2000
O/50 - Strom 1 - olej - preglejka - 36x50cm - rok: cca 2000
O/51 - Krajinka - olej - drevotrieska - 56x31cm - rok: cca 2000
O/52 - Mama 1 - olej - drevotrieska - 50x43cm - rok: cca 1999
O/53 - Mama 2 - olej - preglejka - 60x46cm - rok: cca 1999
O/54 - Demižón 1 - olej - drevotrieska - 48x51cm - rok: ?
O/55 - Autoportrét 10 - olej - plátno - 56x56cm - rok: ?
O/56 - Sonička 2 - olej - plátno - 55x54cm - rok: ?
O/57 - Autoportrét 11 - olej - plátno - 40x50cm - rok: ?
O/58 - Autoportrét 12 - olej - plátno - 50x50cm - rok: 1990
O/59 - Zemiak - olej - plátno - 50x50cm - rok: ?
O/60 - Zátišie s lampou - olej - kartón - 25x35cm - rok: cca 1993
O/61 - Muž v okuliaroch - olej - drevotrieska - 48x31cm - rok: ?
O/62 - Mužský akt - olej - plátno - 96x140cm - rok: ?
O/63 - Drevená bednička - olej - plátno - 100x80cm - rok: ?
O/64 - Zátišie s krabicou - olej - plátno - 50x40cm - rok: 2002
O/65 - Papierová krabica 1 - olej - plátno - 70x52cm - rok: 2002
O/66 - Papierová krabica 2 - olej - plátno - 70x52cm - rok: 2002
O/67 - Skrinka s mušľou - olej - plátno - 80x100cm - rok: 2002
O/68 - Krabica - olej - plátno - 100x76cm - rok: 2002
O/69 - Kameraman - olej - plátno - 95x90cm - rok: 2002
O/70 - Modrý sud - olej - plátno - 100x90cm - rok: 2003
O/71 - Portrét muža - olej - plátno - 76x75cm - rok: cca 2003
O/72 - Udalosť 2 - olej - plátno - 104x81cm - rok: 2002
O/73 - Čítajúci muž - olej - plátno - 80x100cm - rok: 2002
O/74 - Dva sudy - olej - plátno - 100x80cm - rok: 2002
O/75 - Portrét bez tváre - olej - plátno - 35x50cm - rok: ?
O/76 - Demižón 2 - olej - plátno - 80x70cm - rok: ?
O/77 - Akt - Boris - olej - plátno - 60x140cm - rok: ?
O/78 - Hrdzavý sud - olej - plátno - 80x100cm - rok: 2003
O/79 - Rea - olej - plátno - 100x135cm - rok: cca 2000
O/80 - Zátišie s lebkou 2 - olej - plátno - 160x140cm - rok: cca 2003
O/81 - Osamelosť - olej - plátno - 94x140cm - rok: cca 2002
O/82 - Demižón 3 - olej - umakart - 46x56cm - rok: ?
O/83 - Malá Soňa - olej - umakart - 58x58cm - rok: ?
O/84 - Kytica 2 - olej - preglejka - 56x80cm - rok: ?
O/85 - Noha - olej - preglejka - 37x56cm - rok: ?
O/86 - Lebka - olej - drevotrieska - 50x34cm - rok: ?
O/87 - Kožuch 1 - olej - kartón - 40x57cm - rok: ?
O/88 - Dve lebky - olej - drevotrieska - 50x42cm - rok: ?
O/89 - Silvia - olej - drevotrieska - 60x82cm - rok: ?
O/90 - Z profilu 1 - olej - plátno - 24x20cm - rok: ?
O/91 - Slimák - olej - drevotrieska - 21x27cm - rok: ?
O/92 - Biba - olej - drevotrieska - 32x22cm - rok: cca 2002
O/93 - Autoportrét 13 - olej - umakart - 49x61cm - rok: ?
O/94 - Dva demižóny - olej - umakart - 56x61cm - rok: ?
O/95 - Jeseň - olej - plátno - 40x50cm - rok: ?
O/96 - Udalosť - olej - plátno - 45x35cm - rok: 2002
O/97 - Tekvice 2 - olej - plátno - 35x50cm - rok: 2002
O/98 - Tekvice 3 - olej - plátno - 50x40cm - rok: 2002
O/99 - Rodina - olej - plátno - 135x100cm - rok: 2004
O/100 - V zamyslení - olej - plátno - 95x140cm - rok: 2004
O/101 - Žiarlivosť - olej - plátno - 100x80cm - rok: 2004
O/102 - Akt 3 - olej - plátno - 75x100cm - rok: ?
O/103 - Na vychádzke - olej - plátno - 100x80cm - rok: 2004
O/104 - Čakanie - olej - plátno - 70x100cm - rok: 2004
O/105 - Nedokončený - olej - plátno - 70x100cm - rok: 2004
O/106 - Blondína - olej - plátno - 70x100cm - rok: 2004
O/107 - Čítajúca - olej - plátno - 80x100cm - rok: 2004
O/108 - Únava - olej - plátno - 70x100cm - rok: 2004
O/109 - Láska s matkou - olej - plátno - 70x50cm - rok: 2004
O/110 - Z profilu 2 - olej - plátno - 35x45cm - rok: 2004
O/111 - Maroš Mačuha - olej - plátno - 35x50cm - rok: jún 2004
O/112 - Barborka Hromeková - olej - plátno - 38x50cm - rok: júl 2004 - dipl. práca
O/113 - Dievča - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/114 - Iveta Ochranková - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/115 - Barborka 1 - olej - plátno - 40x50cm - rok: júl 2004 - dipl. práca
O/116 - Zuzka - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/117 - Deniska Pupalová - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/118 - Portrét 2 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/119 - Iveta 1 - olej - plátno - 40x50cm - rok: leto 2004 - dipl. práca
O/120 - Iveta 2 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/121 - Barborka 2 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/122 - Barborka 3 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/123 - Barborka 4 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/124 - Portrét 3 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/125 - Portrét 4 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/126 - Portrét 5 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/127 - Portrét 6 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/128 - Portrét 7 - olej - plátno - 40x50cm - rok: 2004 - dipl. práca
O/129 - Mama - olej - plátno - 40x50cm - rok: 4.8.2004 - dipl. práca
O/130 - Mamička - olej - plátno - 40x50cm - rok: 6.8.2004 - dipl. práca (deň pred smrťou)
O/131 - Autoportrét 14 - olej - preglejka - 28x40cm - rok: ?
O/132 - Transvestita - olej - preglejka - 40x30cm - rok: ?
O/133 - Autoportrét 15 - olej - drevotrieska - 50x61cm - rok: ?
O/134 - Olymp - olej - laťovka - 55x56cm - rok: ?
O/135 - Fajčiar - olej - drevotrieska - 44x64cm - rok: ?
O/136 - Gertrúda - olej - drevotrieska - 40x50cm - rok: ?
O/137 - Matka a dcéra - olej - drevotrieska - 51x40cm - rok: ?
O/138 - Akt 5 - olej - drevotrieska - 37x50cm - rok: ?
O/139 - Akt 6 - olej - drevotrieska - 30x52cm - rok: ?
O/140 - Zátišie s cibuľou - olej - sololit - 44x46cm - rok: ?
O/141 - Autoportrét 16 - olej - preglejka - 31x47cm - rok: ?
O/142 - Autoportrét 17 - olej - kartón - 35x41cm - rok: ?
O/143 - Neznámy - olej - sololit - 27x38cm - rok: ?
O/144 - Spiaca - olej - drevo - 32x38cm - rok: ?
O/145 - Portrét 8 - olej - laťovka - 26x40cm - rok: ?
O/146 - Dunajské rameno - olej - drevotrieska - 34x32cm - rok: ?
O/147 - Zavraždenie Kennedyho - olej - laťovka - 45x31cm - rok: ?
O/148 - Portrét 9 - olej - laťovka - 30x50cm - rok: ?
O/149 - Akt 8 - olej - laťovka - 35x46cm - rok: ?
O/150 - Mamin profil - olej - preglejka - 24x35cm - rok: ?
O/151 - Štefan Chvostál - olej - preglejka - 28x38cm - rok: ?
O/152 - Andrea 2 - olej - plátno - 140x160cm - rok: ?
O/153 - Drevená debnička - olej - plátno - 105x142cm - rok: ?
O/154 - Dáždnik - olej - drevo - 150x80cm - rok: ?
O/155 - Strom 2 - olej - preglejka - 115x145cm - rok: ?
O/156 - Balkón 1 - olej - drevotrieska - 100x162cm - rok: ?
O/157 - Akt - Boris 2 - olej - drevotrieska - 75x40cm - rok: ?
O/158 - Akt 9 - olej - drevotrieska - 82x122cm - rok: ?
O/159 - Kožuch - olej - drevo - 117x57cm - rok: ?
O/160 - Taška - olej - drevotrieska - 99x53cm - rok: ?
O/161 - Figurína 1 - olej - drevotrieska - 58x100cm - rok: ?
O/162 - Akt - Boris 3 - olej - sololit - 80x99cm - rok: ?
O/163 - Figurína 2 - olej - drevotrieska - 60x83cm - rok: ?
O/164 - Akt - Boris 4 - olej - drevo - 47x115cm - rok: ?
O/165 - Krabice - olej - laťovka - 70x50cm - rok: ?
O/166 - Demižón 4 - olej - drevotrieska - 60x69cm - rok: ?
O/167 - Strom 3 - olej - preglejka - 54x72cm - rok: ?
O/168 - Balkón 2 - olej - preglejka - 46x80cm - rok: ?
O/169 - Minerál - olej - drevotrieska - 56x45cm - rok: ?
O/170 - Čajová súprava - olej - drevotrieska - 50x50cm - rok: ?
O/171 - Trpaslík - olej - drevo - 43x56cm - rok: ?
O/172 - Strom 3 - olej - drevotrieska - 25x45cm - rok: ?
O/173 - Barkas - olej - plátno - 180x140cm - rok: ?
O/174 - Autoportrét - olej - drevotrieska - x cm - rok: ?
O/175 - Autoportrét - olej - drevotrieska - x cm - rok: ?
O/176 - Vetrovka - olej - drevotrieska - x cm - rok: ?
O/177
O/178
O/179
O/180
O/181
O/182