boris perfecký
- dokument o obraze - video (rok 2000)

titulná fotka
Obraz bol po namažovaní premažovaný iným obrazom.