boris perfecký
Obraz Noemi Nygard

titulná fotka
Noemi Nygard bola Borisovou spolužiačkou. Študovala  maľbu u prof. Jána Bergera. S Borisom a ďalšími dvomi študentmi J. Srnom  a P. Stručkom si v októbri roku 2003  zorganizovali v Dome kultúry Ružinov v Bratislave výstavu pod názvom Sami sebe. Uvedený obraz Snímanie z kríža (cca 200x150 cm) je vystavený v sakristii kapucínskeho kostola v Bratislave a jednou z  postáv (postava vpravo, v okuliaroch) je Boris.


Snímanie z kríža - Noemi Nygard