boris perfecký
- detské kresby/ children's drawings

titulná fotka
Vybrať z množstva Borisových detských  prác vzorku, ktorá by  najviac odzrkadlovala jeho vtedajšie detské výtvarné cítenie nebolo jednoduché. Nakoniec sa mi, zdá sa, že podarilo vybrať niekoľko dielok, ktoré zaujmú nielen svojou farebnosťou a námetmi, ale aj nezvyčajnou popisnosťou, ktorou, akoby chcel dopovedať to, čo nedokázal vyjadriť ceruzou a farbami.  Okrem vzťahu k výtvarnému umeniu mal veľmi silný vzťah k prírode, čo sa práve v týchto kresbách  jasne prejavuje. Ako dieťa sa venoval chovu rôznych terárijných zvierat, poznával a zbieral liečivé byliny i rôzne minerály. Neskôr navštevoval pod odborným a ľudským vedením Jána Grausa krúžok mladých ochrancov prírody v Bratislave (Stanica mladých prírodovedcov na Červenom kríži). Tento vzťah k prírode bol spolurozhodujúci pri neskoršom vstupe medzi skupinu skalolezcov.


DK/01 -
DK/02
DK/03
DK/04
DK/05 - Horolezec - kresba ceruzou - 42x59 cm - rok: ?
DK/06 - Dievča - uhol - 63x45cm - rok: ?
DK/07 - Bocian - tempera - 30x42cm - rok: ?
DK/08 - Samička - pastelky - 62x45cm - rok: ?
DK/09 - Les - tempera - 45x33cm - rok: 1989
DK/10 - Sokol - tempera - 45x33cm - rok: ?
DK/11 - Východ slnka - tempera - 42x30cm - rok: 1989
DK/12 - Listy - tempera - 28x33cm - rok: ?
DK/13 - Mlok - tempera - 32x22cm  rok: ?
DK/14 - Dedina - tempera - 30x21cm - rok: ?
DK/15 - Nosaňa - tempera - 13x17cm - rok: ?
DK/16 - Zima na samote - pastelky - 27x18cm - rok: ?
DK/17 - Portrét - kresba ceruzou - 21x30cm - rok: ?
DK/18 - Krajinka 1 - suchý pastel - 64x37cm - rok: ?
DK/19 - Búda - tempera - 42x42cm - rok: ?
DK/20 - Krajinka 2 - kresba ceruzou - 45x35cm - rok: ?
DK/21 - Západ slnka - tempera - 30x42cm - rok: ?
DK/22 - Prístav - tempera - 42x30cm - rok: ?
DK/23 - Jabloň - tempera - 30x42cm - rok: ?
DK/24 - Krajinka 3 - tempera - 45x33cm - rok: ?
DK/25 - Kocúr bez chvosta - tuž - 45x33cm - rok: ?
DK/26 - Zviera - pastelky - 42x30cm - rok: ?
DK/27 - Mravčekovia - tuž- tempera - 17x24cm - rok: ?
DK/28 - Palma - akvarel - 21x30cm - rok: ?
DK/29 - Cyklisti - tuž - 21x30cm - rok: 1987 (10-ročný)
DK/30 - Váza - kresba ceruzou - 21x30cm - rok: 20.12.1984
DK/31 - Tukan - pastelky - 29x21cm - rok: ?
DK/32 - Kamaráti - akvarel - 30x21cm - rok: 1987
DK/33 - Húska - akvarel - 30x21cm - rok: ?
DK/34 - Chlapec v kroji - pastelky - 21x30cm - rok: ?
DK/35 - Nahnevané kura - akvarel - 21x30cm - rok: ?
DK/36 - Stará kráľovna - pastelky - 30x21cm - rok: ?
DK/37 - Zvieratá  - pastelky - 30x21cm - rok: ?
DK/38 - Motýľ - akvarel - 29x30cm - rok: ?
DK/39 - Slnečnice - tempera - 29x42cm - rok: ?
DK/40 - Domček - suchý pastel - 35x45cm - rok: ?
DK/41 - Obkľúčenie  - pastelky - 60x45cm - rok: ?
DK/42 - Strom  - pastelky - 45x31cm - rok: ?
DK/43 - Hostinec u draka - rudka - 30x42cm  rok:?
DK/44 - Výjavy zo života - kresba ceruzou - 51x25cm - rok: ?
DK/45 - Výjavy zo života 2 - kresba ceruzou - 51x25cm - rok: ?
G/09 - Dievča s džbánom 2 - kresba ceruzou - 52x31cm - rok: 13.12.1983