Grafiky

Grafická tvorba je tiež zastúpená veľkým množstvom prác. Učarovali mu najmä  drevoryty a často kvôli nedostatku materiálu musel siahnuť aj k obyčajným drevotrieskovým materiálom z kuchynských liniek, ktoré často nachádzal voľne pohodené na sídlisku, aby ich vzápätí použil na tvorbu drevorytov a podkladov pre maľby. Nevyhýbal sa však ani iným technikám, ako sú linoryty a kovoryty. Nádherné sú najmä detsky jednoduché linoryty, námetmi ktorých sa stali rôzne kvetinové vzory a ľudské tváre.  Často vravieval, že by sa chcel svojimi prácami  čo najviac priblížiť detskému vnímaniu sveta. Táto snaha je pri mnohých grafikách zreteľne vidieť. Bohužiaľ, mnohé originály, resp. kvalitnejšie kópie sa stratili, takže niektoré kópie nespĺňajú kritériá kvality. 

Zaregistrovaných grafík je 167.