Médiá o autorovi

Fotokópie  článkov z tlače, týkajúce sa autorovej tvorby.