Obraz Noemi Nygard

Noemi Nygard bola Borisovou spolužiačkou. Študovala  maľbu u prof. Jána Bergera. S Borisom a ďalšími dvomi študentmi J. Srnom  a P. Stručkom si v októbri roku 2003  zorganizovali v Dome kultúry Ružinov v Bratislave výstavu pod názvom Sami sebe. Uvedený obraz Snímanie z kríža (cca 200×150 cm) je vystavený v sakristii kapucínskeho kostola v Bratislave a jednou z  postáv (postava vpravo, v okuliaroch) je Boris.

Snímanie z kríža - Noemi Nygard
Snímanie z kríža – Noemi Nygard