Kresby

Kresby – perokresby – náčrty – štúdie 

Z nedostatku modelov sa často uchyľoval k autoportrétom a členom rodiny, ktorí mu tiež poslúžili ako modely pri štúdiu kresby i maľby. Z času na čas navštívil aj  domov dôchodcov, kde ho zaujali nielen tváre starších ľudí, ale aj ich často smutné osudy.

Zaregistrovaných kresieb je 84 + niekoľko desiatok bez registračného čísla, vybratých zo skicára.