Detské kresby

Vybrať z množstva Borisových detských  prác vzorku, ktorá by  najviac odzrkadlovala jeho vtedajšie detské výtvarné cítenie nebolo jednoduché. Nakoniec sa mi, zdá sa, že podarilo vybrať niekoľko dielok, ktoré zaujmú nielen svojou farebnosťou a námetmi, ale aj nezvyčajnou popisnosťou, ktorou, akoby chcel dopovedať to, čo nedokázal vyjadriť ceruzou a farbami. Okrem vzťahu k výtvarnému umeniu mal veľmi silný vzťah k prírode, čo sa práve v týchto kresbách  jasne prejavuje. Ako dieťa sa venoval chovu rôznych terárijných zvierat, poznával a zbieral liečivé byliny i rôzne minerály. Neskôr navštevoval pod odborným a ľudským vedením Jána Grausa krúžok mladých ochrancov prírody v Bratislave (Stanica mladých prírodovedcov na Červenom kríži). Tento vzťah k prírode bol spolurozhodujúci pri neskoršom vstupe medzi skupinu skalolezcov.