Fotografie

Fotografie, týkajúce sa autorovho života.

Uverejnené výtvarné práce sú chránené v zmysle autorského zákona. Akékoľvek kopírovanie, ďalšie uverejňovanie, či iná manipulácia nie je povolená bez súhlasu majiteľa – pozri kontakt.

Kliknutím na “film” si môžete pozrieť krátky video dokument, ktorý zobrazuje autora pri práci na obraze. Nakoniec ho však premaľoval, lebo s ním nebol spokojný. 

Krátky film.

V galérii sa môžete pohybovať aj jednoduchým kliknutím na fotografiu.