Akvarely

Akvarelom sa venoval sporadicky. Výnimku tvorí veľká séria akvarelov vytvorených v mesiacoch september – október 2003. Zobrazujú jeho obľúbené lužné lesy v okolí Dunaja, ktoré často navštevoval.